Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

DOKUMENTACJA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTURY PASTERSKIEJ

Tradycyjne budowle i artefakty

 

Tradycyjne profesje romskie w polskich zbiorach muzealnych i prywatnych

 

fundacja przestrzenie dziedzictwa

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved

Dziedzictwo kulturowe bektaszytów  na Bałkanach

 

Moskopole

rekonstruowany raj

Staroobrzędowcy dziedzictwo  odrzuconych

Pasterstwo w polskich Karpatach

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa wspiera  i organizuje badania dotyczące szeroko rozumianego dziedzictwa narodowego i kulturowego Polski oraz innych społeczności Europy. Szczególne miejsce zajmują w nich te przestrzenie i etnosy,  które miały lub mają styczność lub związek z dziedzictwem naszego kraju oraz te które są zagrożone zapomnieniem. Relacje z naszym krajem mogą być niepewne, odległe i nieoczywiste. Im bardziej niejasne tym większe wyzwanie dla badaczy. W szczególnym niebezpieczeństwie integracji są małe grupy społeczne, które szybko tracą własną tożsamość  we współczesnych  procesach globalizacyjnych. W trakcie badań staramy się odkryć i zinterpretować, to co można jeszcze zobaczyć, usłyszeć i przeczytać.

DZIEDZICTWO KULTUROWE

FUNDACJA PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa
Dziedzictwo kulturowe