fundacja przestrzenie dziedzictwa

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved

20 lutego 2020
Zakończono projekt pozyskania, dygitalizacji i archiwizacji  materiałów cyfrowych zawierających ponad 1000 fotografii, które  obrazują  dziedzictwo kulturowe i religijne staroobrzędowców, z terenów Dobrudży i Bukowiny w Rumunii,  północnej Bukowiny na Ukrainie
14 lutego 2020
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na  wystawę  prezentującą dziedzictwo kulturowe  Lipowan - mniejszości  religijnej zamieszkującej tereny obecnej rumuńskiej Dobrudży.  Lipowanie przybyli na tereny Dobrudży prawdopodobnie pod koniec XVII wieku. Zachowane świątynie
28 grudnia 2019
Informujemy, że Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa rozpoczęła nowy projekt pt. Staroobrzędowcy - Lipowanie. Dziedzictwo odrzuconych. Obecnie starowiercy zamieszkują na terytorium całej Rumunii i po obu stronach pogranicza rumuńsko-ukraińskiego. Na tych terenach
27 grudnia 2019
Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa rozpoczęła nowy projekt dotyczący ochrony dziedzictwa pt. Moskopole - rekonstruowany raj. Punktem wyjścia do rozważań  w nowym projekcie jest porzucona przestrzeń, jaka pozostała po  największym i najznakomitszym

FUNDACJA PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa