Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

FUNDACJA PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA

ZOBACZ WSZYSTKIE PROJEKTY

PASTERSTWO W POLSKICH KARPATACH

KOŚCIÓŁ ŚW. JANA CHRZCICIELA
W ORAWCE

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa to niezależna organizacja non-profit
 
WIRTUALNA WYSTAWA:
 
DZIEDZICTWO KULTUROWE KOŚCIOŁA
ŚW. JANA CHRZCICIELA W ORAWCE

 

 

 

 

 

WIRTUALNA WYSTAWA

DZIEDZICTWO  ROMÓW - ZE  ZBIORÓW PRYWATNYCH  PAWŁA  LECHOWSKIEGO

 

 

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa:

TWORZYMY SZLAKI DZIEDZICTWA

 

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa:

TWORZYMY SZLAKI DZIEDZICTWA

 

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa:

PROMUJEMY JAKOŚĆ W NAUCE

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa:

TWORZYMY WIRTUALNE WYSTAWY I MUZEA
ORAZ DIGITALIZUJEMY ZASOBY KULTURY

Szukamy nowych dróg rozwoju,  zachowujemy stare ścieżki pamięci

 

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA FUNDACJI:

 

  • Działalność naukowa: badanie dziedzictwa kulturowego, wyznaczanie i opis szlaków kulturowych, organizacja wypraw badawczych, promowanie jakości w nauce, działalność upowszechniająca naukę;

  • Działalność kulturalna:   tworzenie wirtualnych wystaw i muzeów, digitalizacja zasobów kulturowych i tworzenie archiwów cyfrowych;

  • Ochrona środowiska: wspieranie postaw proekologicznych, wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona dziedzictwa naturalnego,  oznaczanie szlaków dziedzictwa naturalnego, ochrona zwierząt;

  • Ochrona zdrowia i pomoc społeczna: promocja zdrowia, badanie relacji pomiędzy stanem środowiska naturalnego a zdrowiem psychicznym i fizycznym człowieka, aktywizacja wykluczonych, niepełnosprawnych, osób z problemami zdrowotnymi i adaptacyjnymi.

Zobacz więcej

Polecamy  wystawy online: 

KOLEKCJA PAWŁA LECHOWSKIEGO

Rozpoczęliśmy nowe projekty,  wkrótce więcej informacji:

 

Tradycyjne profesje romskie w polskich zbiorach muzealnych i prywatnych

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

fundacja przestrzenie dziedzictwa

KOLEKCJE PRYWATNE