fundacja przestrzenie dziedzictwa

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved

DOKUMENTACJA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTURY PASTERSKIEJ

Tradycyjne budowle i artefakty

 

 

ZAPRASZAMY NA NOWY SERWIS INTERNETOWY FUNDACJI

 

Zobacz więcej

 

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA FUNDACJI:

 

  • Działalność naukowa: badanie dziedzictwa kulturowego, wyznaczanie i opis szlaków kulturowych, organizacja wypraw badawczych, promowanie jakości w nauce, działalność upowszechniająca naukę;

  • Działalność kulturalna:   tworzenie wirtualnych wystaw i muzeów, digitalizacja zasobów kulturowych i tworzenie archiwów cyfrowych;

  • Ochrona środowiska: wspieranie postaw proekologicznych, wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona dziedzictwa naturalnego,  oznaczanie szlaków dziedzictwa naturalnego, ochrona zwierząt;

  • Ochrona zdrowia i pomoc społeczna: promocja zdrowia, badanie relacji pomiędzy stanem środowiska naturalnego a zdrowiem psychicznym i fizycznym człowieka, aktywizacja wykluczonych, niepełnosprawnych, osób z problemami zdrowotnymi i adaptacyjnymi.

Szukamy nowych dróg rozwoju,  zachowujemy stare ścieżki pamięci

Dokumentacja zasobów dziedzictwa kultury pasterskiej. Tradycyjne budowle i artefakty

Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna przydrożnych kapliczek, krzyży i dzwonnic na Orawie

Tradycyjne profesje romskie w polskich zbiorach muzealnych i  prywatnych

Dziedzictwo tradycyjnej kultury pasterskiej w polskich Karpatach

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa to niezależna organizacja non-profit

ZOBACZ INNE PROJEKTY

FUNDACJA PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa