fundacja przestrzenie dziedzictwa

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved

28 grudnia 2019

Staroobrzędowcy- Lipowanie. Dziedzictwo odrzuconych

Informujemy, że Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa rozpoczęła nowy projekt pt. Staroobrzędowcy - Lipowanie. Dziedzictwo odrzuconych.

Obecnie starowiercy zamieszkują na terytorium całej Rumunii i po obu stronach pogranicza rumuńsko-ukraińskiego. Na tych terenach starowiercy nazywani są ruskimi lipowanami lub lipowanami. Znanych jest około 70 miejscowości, w których osiedlili się wyznawcy  starego obrzędu. Ich liczebność w Rumunii stale się zmniejsza. W powszechnym spisie ludności przeprowadzonym w 2002 roku w Rumunii do narodowości rosyjskiej przyznało się 35.791 osób; uznaje się, że większość z nich stanowią ruscy lipowianie. W kategorii ,,Ludność według języka ojczystego” do posługiwania się na co dzień językiem rosyjskim przyznało się wówczas 29.246 osób. Świadczy to o tym, iż zdarza się przenikanie obcych narodowościowo do tej mniejszości  (np. na zasadzie małżeństwa) oraz o nieznajomości lub częściowej znajomości języka rosyjskiego przez ok. 1/6 część lipowan.  Z kolei, według przynależności do rubryki ,,chrześcijanie starego obrzędu” jest ich nieznacznie więcej – 38.147. W Narodowym Spisie Powszechnym 2011 liczba ruskich lipowian uległa zmniejszeniu o około 1/3 w stosunku do wyników spisu z 2002 roku. Dane podają, że do narodowości rosyjskiej przyznaje się obecnie 23 864 osób, a językiem rosyjskim posługuje się z kolei 18 971 osób[6]. Obecnie największe skupiska starowierców znajdują się  w Dobrudży, w miastach Tulcza, Konstanca, Brăila, a także w okolicach Suczawy, Botoşani i Ialomiţa oraz w Bukareszcie. Po upadku komunizmu  i związanymi z tym nasileniem kontaktów z Rumunami, wolnością religijną, pracą poza miejscem zamieszkania, coraz większa część starowierców ma także problem z określeniem swojej tożsamości. Więcej informacji na temat prowadzonego projektu znajdziesz tutaj.

FUNDACJA PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa