fundacja przestrzenie dziedzictwa

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved

20 lutego 2020

Projekt ,,Pozyskanie, dygitalizacja i archiwizacja materiału cyfrowego dotyczącego mniejszości religijnej staroobrzędowców."

Zakończono projekt pozyskania, dygitalizacji i archiwizacji  materiałów cyfrowych zawierających ponad 1000 fotografii, które  obrazują  dziedzictwo kulturowe i religijne staroobrzędowców, z terenów Dobrudży i Bukowiny w Rumunii,  północnej Bukowiny na Ukrainie oraz  Moskwy w Rosji. Zrealizowany projekt cyfrowy stanowić będzie  bazę do prowadzenia w przyszłości  dalszych projektów Fundacji m.in.  wirtualnych wystaw,  archiwum cyfrowego,  a także badań naukowych dotyczących dziedzictwa kulturowego tej różnorodnej mniejszości etnicznej i religijnej współczesnej Europy. (informacja własna)

 

 

FUNDACJA PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa