fundacja przestrzenie dziedzictwa

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved

27 grudnia 2019

Moskopole - rekonstruowany raj

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa rozpoczęła nowy projekt dotyczący ochrony dziedzictwa pt. Moskopole - rekonstruowany raj.

Punktem wyjścia do rozważań  w nowym projekcie jest porzucona przestrzeń, jaka pozostała po  największym i najznakomitszym z miast aromańskich XVIII wieku – Moskopolu w Albanii.  Współcześnie, biorąc pod uwagę istniejące tu niegdyś miasto, moglibyśmy określić je jako swoistą pustą przestrzeń, w której zniszczeniu uległ jeden z najważniejszych obszarów świadczących o dawnej świetności kultury aromańskiej (wołoskiej).

Domy i warsztaty Aromanów zostały spalone i zagrabione, cerkwie i monastyry wraz z postbizantyńską polichromią i bogatym wyposażeniem popadły w większości w ruinę, w zapomnienie odeszły uprawiane tu niegdyś rozliczne profesje. Z dawnych czasów pozostało jedynie kilka świątyń w różnym stanie, resztki starego traktu łączącego Moskopole z innymi wielkimi centrami Bałkanów i Europy, a także stosy kamieni po dawnych domach. Część z nich została wmurowana w domy i gospodarstwa współcześnie żyjących tu Albańczyków. Analizując tę sytuację, niektórzy z nas mogliby pewnie powiedzieć, że w Moskopolu – nieistniejącym mieście Bałkanów ‒ nie ma już współcześnie czego badać...

Więcej informacji na temat prowadzonego projektu znajdziesz tutaj.

 

FUNDACJA PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa