fundacja przestrzenie dziedzictwa

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved

Status: projekt w trakcie realizacji

dziedzictwo kulturowe

działalność naukowa

W naszych badaniach postanowiliśmy przyjrzeć się na nowo historii kościoła św. Jana Chrzciciela w Orawce, jego polichromii oraz roli tej świątyni w lokalnej społeczności,  w kontekście dziedzictwa kulturowego regionu Orawy. Interesuje nas czy historia ta może być odczytana ponownie, w perspektywie odmiennej niż dotychczasowe naukowe hipotezy dotyczące jej powstania. Kościół w Orawce stał się również dla nas pretekstem do przyjrzenia się losom etnosów i wyznań żyjących na tych terenach. Wychodzimy od pytania czego człowiek współczesny może dowiedzieć się przyglądając się artefaktom dziedzictwa religijnego na obszarze Orawy i sąsiadujących z nią regionów - Spisza, Podhala, Żywiecczyzny. Prowadzą nas świątynie - poprzez zachowane zabytki, artefakty w nich umieszczone, zachowane polichromie oraz poprzez pamięć społeczności lokalnych staramy się lepiej zrozumieć  historię religijną tego regionu, pokazując, że  wiele z nich stało się symbolami skomplikowanych losów regionu - badamy zatem w jakie sieci znaczeń zostały one włączone  w dyskursach powstałych na ich temat. Interesują nas zatem relacje między artefaktami a światem wyobrażeń z nimi związanych.

 

FUNDACJA PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa