fundacja przestrzenie dziedzictwa

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved

dziedzictwo kulturowe

Status: projekt w trakcie realizacji

działalność naukowa

Projekt poświęcony jest  dziedzictwu kulturowemu  mniejszości religijnej  bektaszytów  na terenach Bałkanów. Badania obejmują tereny dzisiejszej Albani, Grecji, Republiki Północnej Macedonii  oraz Rumunię i Węgry. Bektaszyzm (tur.: Bektaşilik,alb. Bektashizmi, Bektashizëm) to jedno z dwunastu islamskich bractw sufich, zwanych też zakonami  (tzw. tariqat),  którego powstanie przypada na lata świetności islamu (tzw. złoty okres islamu) - zakon został ufundowany w XIII na terenie Anatolii, krainy geograficzno-historycznej obejmującej azjatycką część Turcji.

Dziedzictwo kulturowe bektaszytów należy wciąż jeszcze do słabo poznanych obszarów badań naukowych. Obejmuje ono zarówno artefakty kultury materialnej, w tym przede wszystkim obiekty kultu religijnego w określonych przestrzeniach, strój i akcesoria religijne, jak również bogaty folklor religijny, zaliczany obecnie do niematerialnego dziedzictwa kulturowego, na który składają się zarówno wierzenia, obrzędy, rytuały, jak również stare tradycyjne profesje związane z obrządkiem. Badania nad kulturą bektaszytów pozwalają też wysnuć wniosek, że przechowała ona wiele archaicznych elementów, wciąż żywych i praktykowanych przez ten etnosy tego odłamu religijnego. Folklor bektaszytów jest też przeniknięty wpływami wielu kultur, z którymi mieli oni okazję stykać się na zamieszkiwanych przez siebie terenach. Uznaje się, że spotkały się w nim elementy perskie, turkmeńskie, chrześcijańskie, szamańskie, zaratusztriańskie, szyickie, sunnickie oraz w znacznym stopniu żydowskie. Na Bałkanach doszły do tego wpływy zamieszkujących tu ludów i ich zwyczajów, pośród których osiedlali się od XVI wieku bektaszyci.

 

FUNDACJA PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa