fundacja przestrzenie dziedzictwa

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved

 

Misja fundacji

Szukamy nowych dróg rozwoju, zachowujemy stare ścieżki pamięci.

Mamy przekonanie, że różnorodne doświadczenia, mity i symbole, składające się na  dziedzictwo oraz pamięć narodów i lokalnych społeczności, stanowią ważny element tożsamości współczesnego człowieka. W świecie globalizacji, migracji  i szybkich zmian  społecznych  oraz gospodarczych to bogate dziedzictwo ulega  szybkiemu i nieodwracalnemu procesowi dezintegracji. Człowiek bez pamięci i tożsamości, nie zna swojej wartości i nie potrafi  rozpoznać swoich ograniczeń, nie czuje też  przynależności do miejsca i czasu. Podobne procesy zachodzą w otaczającym nas środowisku naturalnym, które podlega nieustającej degradacji.  Człowiek żyjący w zanieczyszczonym środowisku naturalnym, gubi swój  odwieczny związek z przyrodą i wewnętrzny spokój. Zmiany te powodują chorobę nie tylko ciała, ale również umysłu i duszy. Społeczność bez pamięci, chora i zdezintegrowana jest szczególnie podatna na wszelkie uproszczenia, ideologie i wpływy. Żyje nie dbając o przeszłość i przyszłość,  otaczający świat przyrody i żyjących obok ludzi.  Egoizm i zachłanność, postawione na społecznym piedestale, działają na niekorzyść zarówno jednostek, jak i społeczności, które je tworzą.

Misją fundacji jest  szukanie nowych dróg ku przyszłości opartych na zrównoważonym rozwoju, łączących pracę z osobistymi pasjami, a wzrost gospodarczy z ochroną dziedzictwa naturalnego i  kulturowego. Społeczeństwo  wspierające rozwój nauki, świadome swojej przeszłości i chroniące swe  dziedzictwo,  wrażliwe na środowisko naturalne, patrzące z szacunkiem   na różnorodną mozaikę społeczną, pomagające bezinteresownie potrzebującym i dbające o kondycję fizyczną i psychiczną, będzie nie tylko  mocniejsze i zdrowsze, ale  również bardziej szczęśliwe.

MISJA

FUNDACJA PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa