fundacja przestrzenie dziedzictwa

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved

Przestrzenie  działania fundacji

W świecie determinowanym przez  szybkość, konkurencję i powierzchowność, tworzymy projekty budowane na zaufaniu,  współpracy, pogłębionej komunikacji
i
 badaniach jakościowych

 • Szukamy relacji pomiędzy zdrowiem człowieka, a stanem ochrony środowiska naturalnego.
 • Prowadzimy akcje edukacyjne i informacyjne w dziedzinie promocji zdrowia.
 • Wspieramy wykluczonych, niepełnosprawnych, mających problemy psychofizyczne.
 • Dokumentujemy i   dygitalizujemy zasoby dotyczące dziedzictwa i kultury.
 • Tworzymy cyfrowe archiwa .
 • Organizujemy wirtualne galerie i muzea,  aby promować zasoby kultury.
 • Promujemy zrównoważony rozwój w ochronie środowiska naturalnego.
 • Zrównoważony  rozwój  (sustainability)  to według nas klucz do  poprawy jakości życia i zdrowia, wymiernej ochrony środowiska naturalnego, zapewnienia harmonii pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym człowieka.
 • Promujemy działania na rzecz ochrony środowiska.
 • Prowadzimy badania i i popularyzujemy dziedzictwo kulturowe w Polsce i Europie.
 • Tworzymy, oznaczamy oraz opisujemy wirtualne
  i realne szlaki kulturowe.
 • Promujemy projakościowe działania w nauce.
 • Upowszechniamy wyniki badań.
 • Organizujemy wyprawy naukowe.

PRZESTRZENIE DZIAŁANIA

FUNDACJA PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa