strona główna wystawy>>

A

A

A

strona główna wystawy>>

wstecz>>

Zwiedzaj dalej >>

dalej >>

Na ławce dwóch mężczyzn wyplata ręcznie koszyki. Siedzą na ławce.

dalej >>

9. W słownictwie romskim istnieje określenie ,,łaćhe buti” oznaczające dobrą pracę. Oznacza profesję, która może być ciężką pracą,  ale przynoszącą godziwe i szybkie wynagrodzenie, a jej efektem jest dobrej jakości wyrób. Może jednak też  oznaczać pracę wykonywaną bez nadmiernego wysiłku, jeżeli przyniesie ,,szybki” dochód. Do pierwszego rodzaju należą prace związane  z rzemiosłami, zwłaszcza metalowymi: kowalstwo, kotlarstwo, jubilerstwo, odlewnictwo etc. Do drugiego zaliczany jest wszelki handel,  wróżenie, muzykowanie.  Romowie wynajęci przez Gadziów do wykonywania różnych ciężkich prac fizycznych, często za marną zapłatę, niechętnie pracowali przez dłuższy czas za ,,dniówki".  Woleli zatrudnienie na akord, krótkoterminowe, szybko wykonując powierzone zadania i często, po wypłacie rezygnując z ich kontynuacji. Unikaniu takiego systemu pracy przez Romów sprzyjały też niskie zarobki oferowane niewykształconym pracownikom za proste prace fizyczne, oraz naturalna niechęć Romów do podporządkowania się obcym osobom i wszelkim rygorom czasowym. [ Młodociany kamieniarz przy pracy, Karpaty, Polska, lata 30. XX w., KPL]

Młody chłopak ubrany w luźne spodnie w trakcie zamachu młotem na długim trzonku kruszy kamienie na drogi. W tle widać drewniane zabudowania

dalej >>

Cokół i obelisk poświęcony zamordowanym Romom. Widoczny napis Tu spoczywają nasi bracia zamordowani przez Niemców 1942

dalej >>

Czwórka mężczyzn stoi przy rozdrobionych kamieniach dwóch trzyma łopatę. Z tyłu zabudowa charakterystyczna dla Karpat

dalej >>

Kobiety klęczą w glinie i ręcznie formują cegły z przywiezionej gliny.

dalej >>

Starszy mężczyzna w czarnej czapce futrzane gra na trąbko-skrzypkach, które sam wykonał

dalej >>

Korytarze, mężczyźni z siekierami przy kawałkach ściętego drzewa. Obok młodzi chłopcy. Z tyłu widać kobiety z małymi dziećmi, wozy i woły.

dalej >>

dalej >>

Chłopak - koszykarz wyplatający z wikliny koszyk. Z tyłu fragment taboru wóz i konie

dalej >>

Rodzina drzewiarza, przed szałasem. Widać drzewiarzy pracujących przy różnych wyrobach. Zarówno mężczyźni jak i kobieta, która robi czółenka. Obok liczne dzieci

Drzewiarstwo, kamieniarstwo, ceglarstwo

<< strona główna  wystawy

obejrzyj kolekcję >>

FUNDACJA PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa
fundacja przestrzenie dziedzictwa

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved