fundacja przestrzenie dziedzictwa

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved

09 grudnia 2019

Pasterstwo w polskich Karpatach

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa  otwiera projekt dotyczący pasterstwa w Karpatach pt. Pasterstwo w polskich Karpatach.

W projekcie interesuje nas przede wszystkim, jakie jest oblicze współczesnej kultury pasterskiej w Karpatach, a w szczególności określenie, kim są współcześni pasterze, w jaki sposób wykonują swój zawód, jak wygląda ich rytm życia w ciągu roku oraz czym jest dla nich ta profesja. Dociekamy też, jak żyją w XXI wieku pasterze (bacowie, juhasi), jakie elementy tradycyjnego pasterstwa zachowały się, a jakie nie, i w jakim kierunku postępują zmiany. Chcieliśmy również przyjrzeć się organizacji współczesnego szałasu, jego czasowo-przestrzennej symbolice, momentom, w których współcześni pasterze rozpoczynają i kończą wypas oraz ich topograficznym wyobrażeniom. Jednym słowem – interesuje nas karpacki pasterz w różnych kontekstach współczesności.

 

W projekcie prezentujemy wstępne wyniki badań dotyczących rozpoczęcia sezonu pasterskiego w XXI wieku, przeprowadzonych na bacówkach Spisza, Orawy, Podhala, Żywiecczyzny i Beskidu Śląskiego w Polsce w latach 2015–2019, a w szczególności momentowi, w którym pasterze wyruszają na szałasy, obrzędowości z tym związanej, jak również ich topograficznym wyobrażeniom.  We wszystkich przypadkach były to badania jakościowe, przede wszystkim wywiady standaryzowane i swobodne prowadzone z bacami i juhasami pracującymi na szałasach, jak również obserwacje uczestniczące dokonane podczas wybranych świąt i spotkań pasterskich w różnych przestrzeniach – w świątyniach, podczas zjazdów góralskich i wołoskich, tematycznych spotkań i na szałasach. Techniki te uzupełnione są analizą źródeł wizualnych, jakie zostały pozyskane podczas badań terenowych, w tym użyczonych nam przez pasjonatów tematu i odnalezionych w internecie.

Więcej informacji na temat prowadzonego projektu znajdziesz tutaj.

 

FUNDACJA PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa