Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

FUNDACJA PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA

Dziedzictwo kulturowe

Kolekcje prywatne  to portal,  który prezentuje wirtualnie prywatne zbiory  odnoszące się do szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego. Jego celem jest zachowanie cyfrowej wersji tych artefaktów dla przyszłych pokoleń, oraz  promocja i zwiększenie zainteresowania szerszego kręgu odbiorców tymi często unikalnymi zbiorami. W ramach wystaw towarzyszących kolekcjom będziemy pokazywać gromadzone przedmioty,  fotografie, stare pocztówki  i ryciny obrazujące konkretne dziedzictwo kulturowe. Wirtualne obrazy będą uzupełniane odpowiednią narracją, przybliżającą wartości tego dziedzictwa. Równolegle będziemy się starać ukazywać historię tych kolekcji oraz oryginalne sylwetki ich twórców. Część z tych zbiorów można czasem obejrzeć  na okresowych wystawach, inne pozostają praktycznie zupełnie nieznane. Wszystkie kolekcje online będą dostępne bezpłatnie. Aby rozpocząć zwiedzanie wystarczy kliknąć w w odpowiednią ikonę lub zdjęcie.  W razie uwag i nowych propozycji kolekcji prosimy o kontakt pod adresem mailowym: info@fundacjapd.pl

Wirtualna wystawa:  ,,Dziedzictwo Romów - ze zbiorów prywatnych Pawła Lechowskiego 

Kolekcja Pawła Lechowskiego

Strona główna Fundacji

Strona  projektów

Kolekcje prywatne i wirtualne wystawy:

KOLEKCJA PAWŁA LECHOWSKIEGO

A

A

A

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

fundacja przestrzenie dziedzictwa