fundacja przestrzenie dziedzictwa

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved

23 grudnia 2019

Dziedzictwo kulturowe bektaszytów na Bałkanach

Nowy projekt Fundacji Przestrzenie Dziedzictwa pt. Dziedzictwo kulturowe bektaszytów na Bałkanach  poświęcony jest dziedzictwu kulturowemu  mniejszości religijnej bektaszytów, zamieszkujących  tereny Bałkanów.

Badania obejmują tereny dzisiejszej Albani, Grecji, Republiki Północnej Macedonii  oraz Rumunię i Węgry.  Bektaszyzm (tur.: Bektaşilik, alb. Bektashizmi, Bektashizëm) to jedno z dwunastu islamskich bractw sufich, zwanych też zakonami  (tzw. tariqat),  którego powstanie przypada na lata świetności islamu (tzw. złoty okres islamu) - zakon został ufundowany w XIII na terenie Anatolii, krainy geograficzno-historycznej obejmującej azjatycką część Turcji. Dziedzictwo kulturowe bektaszytów na Bałkanach należy wciąż jeszcze do słabo poznanych obszarów badań naukowych. Obejmuje ono zarówno artefakty kultury materialnej, w tym przede wszystkim obiekty kultu religijnego w określonych przestrzeniach, strój i akcesoria religijne, jak również bogaty folklor religijny, zaliczany obecnie do niematerialnego dziedzictwa kulturowego, na który składają się zarówno wierzenia, obrzędy, rytuały, jak również stare tradycyjne profesje związane z obrządkiem. Badania nad kulturą bektaszytów tej części Europy pozwalają też wysnuć wniosek, że przechowała ona wiele archaicznych elementów, wciąż żywych i praktykowanych przez  etnos tego odłamu islamu. Folklor bektaszytów, ze względu na specyficzne podejście do tożsamości jego wyznawców, jest też przeniknięty wpływami wielu kultur, z którymi mieli oni okazję stykać się na zamieszkiwanych przez siebie terenach. Uznaje się, że spotkały się w nim elementy perskie, turkmeńskie, chrześcijańskie, szamańskie, zaratusztriańskie, szyickie, sunnickie oraz w znacznym stopniu żydowskie. Na Bałkanach doszły do tego wpływy zamieszkujących tu ludów i ich zwyczajów, pośród których osiedlali się od XVI wieku przedstawiciele tej mniejszości etnicznej.

Więcej informacji na temat prowadzonego projektu znajdziesz tutaj.

 

 

FUNDACJA PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa