A

A

A

Pierwszy cmentarz w tej wsi znajdował się przy drewnianej świątyni wybudowanej w 1627 roku jako zbór luterański przez sołtysa lipnickiego Michała Śmietanę pod patronatem Elżbiety Czobor, wdowy po Jerzym Turzo. Przejęty w 1727 roku przez katolików (za czasów plebana Jana Wilczka), służył wiernym do 1769 roku, kiedy poświęcono nowo wybudowany  murowany kościół pod wezwaniem św. Łukasza. Stara drewniana  świątynia została rozebrana i sprzedana za 150 florenów wiedeńskich do parafii w Chyżnem około roku 1787. Na miejscu pierwszego kościoła stoi teraz kamienna figura słupowa. Przy kościele na zabytkowym cmentarzu zachowały się 22 obiekty sprzed końca 1945 r. 5 grobów jest datowanych na koniec XIX w.,  5 przypuszczalnie na przełom XIX/XX w., 6 na lata 1900-1920, 5 z okresu 1920-1939 i 1 z czasu II wojny światowej. Dokumentacja zadania obejmuje 12 pozycji. Wśród nich grób Stefana Radlinszky, zmarłego w 1889 roku,  urozmaicona kolekcja krzyży żeliwnych z przełomu XIX/XX wieku oraz kamienne pomniki z różnych materiałów: z piaskowca Karola Boszaka zmarłego w 1893 roku, marmuru Johanny Simalcik zmarłej w 1897 roku oraz granitowy Joanesa Jablonszky zmarłego w  1904 roku. Wykaz skrótów i objaśnień znajduje się w osobnym załączniku. Inwentaryzacja nie obejmuje obiektów, które były całkowicie zmienione po wojnie, a zwłaszcza w czasach współczesnych (np. nagrobków granitowych, plastykowych, z lastryko). Umieszczono przybliżone kierunki geograficzne, w celu ułatwienia odnalezienia obiektów. 

 

Cmentarze parafialne w Lipnicy Wielkiej

fundacja przestrzenie dziedzictwa

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved