A

A

A

CMENTARZ DOLAŃSKI W PODWILKU 

W Podwilku znajdują się trzy cmentarze parafialne. Pierwsze pochówki odbywały się wokół drewnianej świątyni stojącej na południe od dziś istniejącej, wybudowanej w IV ćwierci XVI w. przez rodzinę sołtysa Feliksa Wilczka. Kościół został przejęty w 1614 przez protestantów i ten stan utrzymał się do 1660 roku. Obecnie ten najstarszy cmentarz nie istnieje. Trudno wskazać datę założenia nowych cmentarzy, przypuszcza się, że miało to miejsce na przełomie XVIII/XIX wieku, po przepełnieniu cmentarza przykościelnego.  Cmentarz Dolański zwany też dolnym, jest obecnie największym cmentarzem w Podwilku. Tradycyjnie grzebano tu osoby mieszkające w południowo-zachodniej - dolnej części wsi  położonej po północnej strony rzeki Czarnej Orawy. W czasie inwentaryzacji odnaleziono tu 19 obiektów z okresu do końca 1945, w tym 2 z XIX wieku, 1 prawdopodobnie z XIX w.,  1 z roku 1909 (krzyż żeliwny),  7 z okresu międzywojennego i 8 z czasów drugiej wojny światowej. Znajduje się tu jeden z najstarszych grobów na Orawie, a najstarszy datowany w Podwilku - grób z piaskowca z datą śmierci z 1844 roku i węgierską inskrypcją.  Cmentarz zawiera bogatą kolekcję różnorodnych grobów betonowych z okresu międzywojennego w liczbie 8, a także dwa obiekty z piaskowca z tego samego okresu. Wykaz skrótów i objaśnień znajduje się w osobnym załączniku. Inwentaryzacja nie obejmuje obiektów które były całkowicie zmienione po wojnie, a zwłaszcza w czasach współczesnych (np. nagrobków granitowych, plastykowych, z lastryko). Cmentarz podzielono na części oraz umieszczono przybliżone kierunki geograficzne, w celu ułatwienia odnalezienia obiektów.

Cmentarze parafialne w Podwilku

fundacja przestrzenie dziedzictwa

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved