Jabłonka to największa miejscowość położona na północnej Orawie w Polsce. Znajduje się tu największy cmentarz w tym regionie. W XVII wieku znajdował się tu pierwszy drewniany kościół w Jabłonce, przekształcony ze zboru protestanckiego na początku XVII w.  wokół którego odbywały się pochówki. W czasie inwentaryzacji odnaleziono tu najwięcej obiektów na całej polskiej Orawie sprzed 1945 roku. Łącznie odnotowano ich 80. Najstarszym obiektem na cmentarzu jest kamienny krzyż z piaskowca ufundowany w 1809 r. przez Zuzannę Poniak.  Najstarszym grobem jest prawdopodobnie marmurowa płyta z wyrytymi napisami zmarłej w 1840 roku Vronicae (Suv?)ada  z domu Sperlagh  oraz dwa piękne nagrobki marmurowe z roku 1850  Anny i Serafina Jablonszky Guzsak.   Łącznie  14 obiektów  pochodzi z XIX wieku, a  kolejnych 6 prawdopodobnie z XIX w. (brak na nich dat śmierci lub fundacji). Pomników do 1920 roku odnaleziono  ok 15. Najwięcej grobów pochodzi z lat 20 i 30. tych XX wieku głównie betonowych.   Do roku 1945 wykryto kilka grobów betonowych, a większość ze metalowymi krzyżami, prawdopodobnie wykonanymi po wojnie. Warto odnotować kilka krzyży żeliwnych, które pochodzą sprzed I wojny światowej,  za wyjątkiem grobu Józef Z. Buławskiego z 1942 roku. Zadanie dokumentuje 33 najciekawsze obiekty, w tym wszystkie z potwierdzoną datą XIX wieczną.  W części nieczytelnych dat posiłkowaliśmy się pracami: M. Kowalczyk, M. Rutkowski, ,,Cmentarze Orawy", 2007. Wykaz skrótów znajduje się w osobnym załączniku. Inwentaryzacja nie obejmuje obiektów które były całkowicie zmienione po wojnie a zwłaszcza w czasach współczesnych, szczególnie nagrobków granitowych, plastykowych, z lastryko i in. Kierunki  geograficzne ogrodzeń cmentarzy podano w przybliżeniu, tak aby łatwiej można było odnaleźć obiekty.

Cmentarz parafialny w Jabłonce

fundacja przestrzenie dziedzictwa

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved