Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

fundacja przestrzenie dziedzictwa

Tradycyjne profesje romskie w polskich zbiorach muzealnych i prywatnych

Jedną z najbardziej znanych profesji  łączonych z Romami jest kowalstwo,  a korzenie zawodu wywodzą się z Indii. W Polsce profesja szczególnie licznie prezentowana  była wśród Cyganów zamieszkujących Karpaty począwszy od początków XVI wieku. Nie obce było też innym grupom romskim obecnym w Polsce. Jeszcze w latach 60. XX wieku można było spotkać wędrownego kowala pochodzącego ze szczepu Polska Roma, Sinti lub Lowarów W taborach  cygańskich pełnych koni i wozów umiejętności kowalskie były niezbędne. Początki profesji  wiążą się z kowalstwem wędrownym, opartym na wędrownych kowalach szukających zleceń we wsiach zamieszkiwanych przez gadziów. Niewielki rodzinny tabor kowale wędrowni rozbijali  tuż poza za wsią w pobliżu wody. Tam czekali klientów i w tym miejscu wykonywali zlecenia składane przez gadziów. Nie wędrowali w większych taborach, gdyż liczne grupy Cyganów odstraszały klientów, dodatkowo każdy kowal z rodziną szukał zleceń oddzielnie tak, aby nie konkurować  bezpośrednio z innymi kowalami. W ten sposób  stopniowo izolowali się od swojej tradycyjnej społeczności i ulegali asymilacji.