fundacja przestrzenie dziedzictwa

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved

A

A

A

Urodzony w Krakowie, etnograf, cyganolog i kolekcjoner. Wieloletni pracownik, a później współpracownik Oddziału Etnograficznego Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Właściciel unikalnej  kolekcji obejmującej kilkaset przedmiotów oraz kilka tysięcy fotografii, nagrań i filmów związanych z Romami. Jego zbiory pochodzą  głównie z Polski, Rumunii i Słowacji, ale również z Bułgarii, Albanii, Mołdawii, Ukrainy, Francji.  Swoje życie zawodowe i prywatne poświęcił pasji poznawania  Romów i ich kultury. Posługuje się swobodnie językiem romskim. Inicjator i współorganizator wielu wystaw poświęconych Romom, pokazywanych w całej Polsce.  Jako jeden z nielicznych wśród ,,gadziów”  jest akceptowany i traktowany jako ,,swój", zarówno przez polskich Romów, jak i dużą część rumuńskich przedstawicieli tego etnosu. Z wieloma z nich przyjaźni się od dziesięcioleci. Od końca lat 70. zaangażowany okazjonalnie w bezinteresowną pomoc dla Romów w Polsce w ich codziennych sprawach.  Od czasów wielkiej migracji Romów z Rumunii do Polski stał się  na południu Polski ,,jednoosobowym centrum pomocy” dla  emigrantów romskich głównie z Rumunii, ale też  innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Do tej pory służy pomocą w sytuacjach problemowych. Aktywny uczestnik wielu imprez promujących romską kulturę i tożsamość m.in Taboru Pamięci, pielgrzymek romskich do Limanowej i Częstochowy. Pisze także teksty popularyzacyjne o Romach. Członek Romskiego Stowarzyszenia  Harangos,  Stowarzyszenia Droga, Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego.

FUNDACJA PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa